3 goede redenen om een tevredenheidsenquête uit te voeren

Als bedrijf wil je graag weten hoe klanten de samenwerking met jou ervaren. Dat helpt je om voeling te blijven houden met klanten en om je dienstverlening bij te sturen waar nodig. Alleen, een tevredenheidsenquête kan je veel tijd kosten. Daarom kan je samenwerken met een externe partij als Axon die gespecialiseerd is in dergelijke bevragingen en de juiste technieken beheerst om zoveel mogelijk informatie van je klanten te krijgen.

Niet overtuigd van het nut van een tevredenheidsenquête? We geven je graag 3 goede redenen!
 

1. Krijg meer inzichten over je doelgroep

Het zijn de vragen die de kwaliteit en het resultaat van je tevredenheidsenquête zullen bepalen. Het is dus belangrijk om goed na te denken over wat je met de bevraging wil bereiken. Een goede insteek van de bevraging kan zijn dat je specifieke vragen stelt om meer inzicht in de doelgroep te krijgen. Pols dus niet alleen naar de tevredenheid van de klant, maar meteen ook naar zijn favoriete communicatiekanaal, naar hoe hij tegenover de prijszetting staat en naar de redenen waarom hij bij jou koopt. Zo doe je tegelijk ook een beetje marktonderzoek. Bovendien verzamel je dankzij een enquête op een eenvoudige manier veel data waar je later nog mee aan de slag kunt. Kortom, de antwoorden kunnen waardevolle inzichten opleveren over je doelgroep.

2. Je klanten voelen zich gehoord

Klanten krijgen graag een stem en zijn trouwer aan bedrijven waarmee ze een band kunnen opbouwen. Dit speelt ook in jouw voordeel als bedrijf: door je klanten een luisterend oor te bieden, voorkom je dat ze naar de concurrentie overstappen. Wees oprecht dankbaar tegenover klanten die hun eerlijke mening hebben gegeven. Zeg hen dat je hun feedback apprecieert, positief én negatief, en beloof dat je hun mening ter harte zal nemen om je dienstverlening of je product te verbeteren waar mogelijk. Zo voelt een klant zich gehoord en zet je hem centraal.

3. Herhaaldelijke tevredenheidsenquêtes geven evolutie weer

Enquêtes worden waardevoller als je ze op geregelde tijdstippen kunt herhalen. Veel bedrijven sturen één keer per kwartaal of per half jaar dezelfde enquête uit naar dezelfde klanten. Op die manier kunnen ze in kaart brengen of de antwoorden wijzigen en in welke zin de klantentevredenheid evolueert. Je kan als bedrijf bepaalde doelen vooropstellen en deze gaan meten door dezelfde tevredenheidsenquête meermaals uit te voeren. De resultaten van de enquête zeggen vaak ook iets over hoe je personeel met klanten omgaat en waar er bijgestuurd moet worden.

Vergeet tot slot niet dat tevreden klanten leiden tot ambassadeurs en goede mond-tot-mondreclame. En we weten allemaal dat dat beter werkt dan de zoveelste dure advertentie!

Overtuigd? Een tevredenheidsenquête kan snel veel tijd in beslag nemen. Wij zijn graag jouw partner en helpen je een goede vragenlijst samen te stellen. We kunnen de klanten ook voor jou bellen of mailen en de resultaten overzichtelijk verzamelen. Vraag een kennismakingsgesprek aan met onze zaakvoerder Lut Verschueren via lut.verschueren@axon.be.