Complete ontzorging, zodat jij je werk kan doen.

Verlies je dagelijks nog te veel tijd aan telefoontjes? Stellen patiënten vaak dezelfde vragen rond wachturen, afspraken,...?
Maak kennis met de telecentrale van Axon.


Minder telefoontjes, meer tijd voor je patiënten.

Axon doet het telefonisch onthaal voor jouw praktijk:

  • Afspraken inplannen
  • Praktische vragen beantwoorden
  • Permanentie buiten de werkuren en bij afwezigheid van medewerkers
  • Doorverbinden bij urgenties

En nog veel meer! 100% tevreden patiënten, 100% bereikbaarheid, 100% ontzorging. En 0% last voor jou.

 

Axon artsenservice

 

Hoe maakt Axon jouw werk lichter?

  1. Axon stelt een script op, gebaseerd op de meest gestelde vragen van jouw patiënten
  2. Daarna gaan we aan de slag: Axon noteert boodschappen voor je praktijk, zet afspraken in de agenda, beantwoordt vragen, en verbindt door bij urgenties
  3. Je patiënten worden vriendelijk geholpen, en jij hebt meer tijd voor consultaties en medische activiteiten 

 

Contacteer ons